O nama

Euro impex d.o.o. osnovano je 17. februara 1995. godine kao trgovinsko preduzeće Euro impex sa p.o. Početna delatnost bila je veleprodaja rezervnih delova za belu tehniku i distribucija delova za aparate za domaćinstvo. Stabilno poslovanje i stalni rast prodaje doveli su do širenja prodajnog asortimana i prodajne mreže, kao i rasta broja zaposlenih. Danas se u prodajnom asortimanu, pored rezervnih delova za belu tehniku, nalaze i elektroinstalacioni materijal, rasveta, baterije i mali kućni aparati.

Euro impex d.o.o. raspolaže sopstvenim kancelarijskim i magacinskim prostorom i razvijenom logističkom službom, koja brzo i efikasno odgovara na zahteve kupaca. Stručno osoblje, kroz vrhunske komercijalno-tehničke savete, nastoji da održi i unapredi kvalitet saradnje sa velikim brojem veleprodajnih, maloprodajnih i servisnih objekata na teritoriji cele Srbije.

Euro impex 1
Euro impex 2

Rast kvaliteta usluga ostvarujemo implementacijom B2B i B2C online servisa. Cilj nam je da informacije i dostupnost proizvoda približimo potrošačima širom zemlje, a primenom B2B portala olakšamo i ubrzamo komunikaciju sa poslovnim partnerima.

Kao društveno orjentisana grupacija, Euro impex d.o.o.podržava humanitarne akcije i sarađuje sa humanitarnim organizacijama, a sa nekima je i u prijateljsko-partnerskim odnosima.

Osnovni cilj društva je izgradnja dugoročne saradnje sa poslovnim partnerima koji Euro impex d.o.o. doživljavaju kao stabilni i sastavni deo svog poslovnog sistema na strani nabavke, u svojim kanalima distribucije ili obostrano.

Tehnološki razvoj na globalnom nivou u proteklih dvadeset godina učinio je praćenje tehnoloških inovacija neophodnim sastavnim delom poslovanja. Kako bi zadržala izgrađen imidž i poziciju na tržištu, Euro impex d.o.o. konstantno ide u korak sa inovacijama, koristi prednosti novih tehnologija i posluje u skladu s najvišim međunarodnim standardima. Staramo se da svoje poslovne partnere permanentno obaveštavamo o najaktuelnijim tehničkim dostignućima i trendovima u domenu našeg prodajnog asortimana, kako bi zajednički poslovni sistem njihovom primenom bili još uspešniji i efikasniji.